+31703990100 info@impec-ppp.com

Solar-Support is een nieuw online kennis platform. Primaire gebruikers van dit platform zijn gemeente ambtenaren die burgers en bedrijven inhoudelijk informeren over het koppelen van op kleine schaal opgewekte zonne-energie met het gemeentelijke elektriciteitsnetwerk. Het is onze ambitie om Solar Support in verschillende landen (met lokale content) aan te gaan bieden. Hiervoor zien wij samenwerkingsmogelijkheden met verschillende organisaties zoals:

 • Overheden / NGO’s
 • Branche organisaties 
 • Certificering instituties 
 • Toeleveranciers 
 • Financiële dienstverleners 
 • Kennisinstellingen 
 • Uitgevers/media 
 • Projectontwikkelaars  

Graag zouden we een (telefonische) afspraak met U maken om na een korte rondleiding op ons kennis platform samen te verkennen hoe Solar Support uw propositie in uw regio/land zou kunnen versterken. Denk hierbij aan:

 • Voorlichting over wet en regelgeving 
 • Technische (product) informatie 
 • Training en opleiding 
 • Certificering

Voor meer informatie contact: Carlo Bakker +31622430076

Solar Support